Invitation

Last edited: March 05, 2017, 15:31

Invitation

Socialdemokratieti Brøndby (Fællesledelsen)

Fællesledelsen inviterer de næste par måneder til en del arrangementer, som vi har valgt at samle her:

  • Invitation for ALLE medlemmer til medlemsmøde:

Oplæg og debat om Valgprogram for Kommunalvalg 2017

Onsdag, den 22. marts 2017, kl. 19:00 i Møllesalen

 

  • Invitation for ALLE medlemmer til medlemsmøde:

Præsentation fra kommende Kandidater til Kommunalvalg 2017

Onsdag, den 5. april, kl. 18:30 i Kilden

 

  • Invitation for delegerede og medlemmer til ekstraordinært repræsentantskab:

Vedtagelse af Valgprogram for Kommunalvalg 2017

Onsdag, den 5. april i Kilden (efter medlemsmødet, ca. kl. 20:00)

 

  • Invitation for delegerede og medlemmer til ordinært repræsentantskab:

Dagsorden jf. fællesledelsens vedtægter

Mandag, den 29. maj i Brønden, kl. 19:00

 

Til repræsentantskabsmøder har alle medlemmer adgang, men kun de delegerede er stemmeberettigede, og antallet af fremmødte opgøres ved mødets start. Delegerede vælges/udpeges i de respektive partiforeninger jf. §4, stk. 2. som også sørger for at materialer er dem i hænde inden mødet. Desuden er de direkte valgte i fællesledelsens bestyrelse, de 3 formænd for partiforeningerne samt de socialdemokratiske medlemmer af kommunalbestyrelsen delegerede. Fællesformanden sørger for materialer er disse i hænde inden mødet.

Til medlemsmøder er ALLE medlemmer velkomne, og tilmelding er ikke nødvendigt.

 

HUSK OGSÅ

1. maj arrangement i Brønden kl. 8:00 med morgenmad

samt talere og præsentation af den Socialdemokratiske liste i Brøndby
Pris: 20,- kr. (lodtrækning på indgangsbilletten)