Info til medlemmerne

Last edited: September 19, 2018, 19:02

Info til medlemmerne

 

 Privatlivspolitik Brøndbyøster

 

Brøndbyøster 

Efterårets program: 

Åbent møde mandag den 1. oktober i Mødelokale 1 på Kilden kl. 19. 

Folkemøde og loppemarked med politisk debat 10.30-12.30 på Kilden lørdag den 20. oktober 10-15. 

Ekstraordinær generalforsamling mandag den 5. november i Mødelokale 1 på Kilden. 

Dagsorden: 

  1. Valg af ny næstformand.Bestyrelsen foreslår Henrik Hollender
  2. I tilfælde af valg til Henrik Hollender: Valg af ny andensuppleant. Bestyrelsen foreslår Henning Elmelund 

Herefter åbent møde, hvor borgmester Kent Magelund gennemgår budgettet. 

Mandag den 3. december kl. 19: Julehygge i Mødelokale 1 på Kilden 

 Borgmesteren klar med forhandlingsudspil til budget 

Udgangspunktet for budgetforhandlingerne i år har været en overskridelse af den såkaldte serviceramme på 27 mio. kr. på næste års budget for Brøndby Kommune.  Borgmesteren er nu klar med sit forslag til, hvad der skal gøres for at få budgettet bragt i balance.  

Inden Brøndby Kommunes kommunalpolitikerne vedtager det endelige budget den 10. oktober 2018, venter der politiske forhandlinger, som tager udgangspunkt i borgmesterens forhandlingsudspil. I KL er der for tiden også en forhandling med de øvrige 97 kommuner om, hvor meget den enkelte kommune kan få til service de kommende år. Der er derfor mulighed for, at behovet for besparelser i Brøndby kan blive mindre. 

Borgmesterens forslag til budget indeholder både besparelser og fremadrettede prioriteringer.

”Det er aldrig let at skulle spare, så jeg har i mit budgetforslag prioriteret bredt, så vi fortsat kan holde et højt serviceniveau i Brøndby på alle områder. Men det er desværre uundgåeligt, at vi skal foretage nedskæringer. Også selvom jeg i øjeblikket i KL kæmper hårdt for at få lov til at bruge lidt flere penge, så vi kan undgå nogle af spareforslagene” fortæller borgmester Kent Magelund.

Borgmesterens forhandlingsudspil indeholder udover forslag til besparelser også oplæg til investeringer i fremtiden som fx udvidelse af Brøndbyvester Skole i 2020 og opførelse af ny daginstitution i 2022.

”Budgettet er også en anledning til at foretage nogle valg, som fremadrettet styrker vores kerneområder. Jeg har i mit budgetudspil valgt at sætte penge af til, at der kan blive flere uddannede pædagoger i daginstitutionerne fremover. Det gør jeg, fordi det er afgørende for mig, at vi styrker den tidlige indsats for vores børn, og der ved vi, at uddannede pædagoger er en vigtig faktor” siger Kent Magelund.

Borgmesterens forhandlingsudspil danner nu grundlag for kommunalbestyrelsens politiske behandling af budgettet, som vedtages endeligt den 10. oktober 2018.

”Vi har tradition for brede politiske forlig i Brøndby Kommune og derfor ser jeg selvfølgelig frem til drøftelser med alle partier. Jeg er sikker på, at vi i fællesskab får udarbejdet et budget, som alle partier kan stå bag, så vi kan fortsætte den positive udvikling i Brøndby,” siger Kent Magelund.

Borgmesterens forslag til budget kan ses her