De blev valgt

De blev valgt

Borgmester
Kent Max Magelund
20 13 48 61
kenma @ brondby.dk

Personlige stemmer 3116

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Syed Aejaz Haider Bukhari

Personlige stemmer 565

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Michael Buch Barnes
43 73 09 74 / 40 94 10 41
mbb @ brondby.dk
www.mbbarnes.dk

Personlige stemmer 360

Politiske erfaring: Jeg har siddet i byrådet i Brøndby siden 2001 og føler, at jeg med min nuværende erfaring inden for det politiske arbejde og med indsigt i en række igangværende og projekterede kommunale opgaver også i den kommende valgperiode vil kunne udrette et godt stykke arbejde for at nå de mål, som jeg sammen med den socialdemokratiske gruppe og de tre partiforeninger har været med til at formulere i vort valgprogram.

Jeg er oprindeligt uddannet maskinarbejder, men har siden uddannet mig indenfor kontor med administration som speciale og er 56 år.Til dagligt er jeg ansat i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ATP som kontormedarbejder. Ved siden af mit arbejde deltager jeg i mange aktiviteter på forskellige faglige niveauer.

Mærkesager:

”VIDEREUDVIKLING AF SPORTSBYEN”

”FLERE UNGDOMSBOLIGER I BRØNDBY”

”UDBYGNING AF VELFÆRDSTEKNOLOGIEN I HJEMMEPLEJEN/ÆLDRECENTRENE”

”FOKUS PÅ TRIVSLEN I KOMMUNENS SKOLER OG DAGINSTITUTIONER”

Tillidsposter:

Formand for idræts-fritidsudvalget. Medlem af kulturudvalget. Medlem af bevillingsnævnet. Medlem af Repræsentantskabet for Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HNM Naturgas I/S) Bestyrelsen for Boligorganisationen Nygårdsparken

 

Harun Muharemovic

Personlige stemmer 327

 

 

Finn Andersen

Personlige stemmer 299

Jeg stillede op til kommunevalget 17 fordi jeg brænder for Brøndby.
Jeg er opvokset i Brøndby og har altid været en aktiv del af byen.
Jeg har været med i hele opbygningen af Brøndby IF, dels som ungdoms og senere som næstformand i mere end 45 år.
Jeg har været i Brøndby Hallen i alt i 27 år heraf som direktør i de sidste 20 år. Jeg gik på pension i 2014
Brøndby - skal forsat være en by vi er stolte af.
EN BY - der tager sig godt af borgere der har brug for
hjælp og en ekstra hånd.
EN BY - med klare prioriteringer af børn, velfærd, byudvikling,sport og kultur.
Vi skal samarbejde –
Jeg vil med den store erfaring jeg besidder fra min erhvervsmæssige aktive karriere og foreningsleder på højeste niveau igennem mange år, gå ind i den socialdemokratiske gruppe, som en positiv medspiller og deltage aktivt i de dialoger og opgaver vi bliver stillet overfor. Jeg vil arbejde målrettet for mine mærkesager og gå forrest for et bredt samarbejde i gruppen og kommunalbestyrelsen, så vi skaber
de bedste resultater for DIG som borger i BRØNDBY. Tillykke med sejren.
23 kandidater gik til valg med sloganet – SAMMEN OM BRØNDBY – vi viste med et flotte resultat som blev opnået, at fællesskab og sammenhold giver resultat.Jeg er sikker på, at dette sammenhold vil vi kunne tage med ind i gruppelokalet og udvikle til gavn for socialdemokratiet i Brøndby.

 

Hajg Arakel Diran Zanazanian

Personlige stemmer 258

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mette Aabrink

Personlige stemmer 220

Jeg er 63 år, netop gået på pension fra min stilling som personalechef på Amager og Hvidovre Hospital. Formand for Brøndby Kunstforening og vinterbader.
Medlem af Teknik og Miljøudvalg og BeskæftigelsesudvalgPolitiske
interesseområder: miljø, byudvikling, foreningsliv, børn og unge, uddannelse og beskæftigelse.

 

Franz Hansen
43 45 09 50
fha @ brondby.dk

Personlige stemmer 201

 

 

Mahmut Erdem
43 53 62 65
mae @ brondby.dk

Personlige stemmer 198

 

Arno Hurup Christiansen
43 73 57 59
ahc @ brondby.dk

Personlige stemmer 162

 

 

 

 

 

 

 

 

Per Jensen 43 29 10 34
perje @ brondby.dk
http://www.stempåper.dk/

Personlige stemmer 144