Procedure og regler omkring personligt valgmateriale

Procedure og regler omkring personligt valgmateriale 

Kommunalvalget (KV2017)  

for kandidater på den Socialdemokratiske liste i Brøndby kommune

Følgende skal overholdes af alle kandidater ifm. fremstilling og publicering af personligt valgmateriale:

Generelt

 • Alt materiale skal være i overensstemmelse med Socialdemokratiet i Brøndbys valgprogram for KV2017 og må ikke være i strid med partiets generelle politik eller gældende dansk lovgivning  
 • Personlige holdninger og mærkesager må gerne forekomme, såfremt de overholder og er indenfor ovenfor nævnte  
 • Kandidaten har selv ansvar for at der er indhentet rettigheder til anvendt materiale (billeder, illustrationer o.lign.)  
 • Det skal tydeligt fremgå at kandidaten opstiller for Socialdemokratiet i Brøndby samt være henvisning (link el.lign.) til hjemmesiden for Socialdemokratiet i Brøndby  
 • Materialer på andre sprog skal også afleveres på dansk til kampagneudvalget  
 • Hvis kandidater er i tvivl, skal de rette henvendelse til kampagneudvalget for vejledning

Annoncer

 • Kampagneudvalget skal informeres på forhånd om evt. personlige annoncer Hvis annoncer konflikter med fælles annoncering, udskydes de personlige

Sociale medier (facebook, twitter etc.)

 • Kandidaten skal informere kampagneudvalget om vedkommende vil gøre brug af elektroniske medier samt angive link til disse til udvalget  
 • Partiets farvekoder etc. skal forsøges overholdt

Indhold

 • Politisk indhold skal det overholde det som fremgår af generelt ovenfor
 • Øvrigt indhold må ikke kunne stille kandidaten eller partiet i miskredit  
 • I forhold til reklamer må alene forekomme i non-politisk sammenhæng, og der må ikke være tale om indtjening på dette for kandidaten, herunder sponsorering  
 • Hvis der benyttes private profil/konto, skal kandidaten selv forinden sikre at der ikke er historisk materiale, som ikke overholder reglerne (og slette det som ikke gør)

 Trykt materiale (foldere etc.)

 • Skal overholde de af partiet fastlagte farvekoder samt design mv.  
 • Må ikke indeholde irrelevante reklamer for evt. sponsorer 
 • Undtaget er dem som har fremstillet materialet, herunder trykkeri  
 • Skal godkendes af kampagneudvalget inden trykning 
 • Fremsendes senest 5 dage før trykning, så evt. rettelser kan foretages

 Video o.lign.

 • Skal godkendes af kampagneudvalget før udgivelse  
 • Skal overholde partiets design og farvekoder i videst muligt omfang

Kampagneudvalget består pt. af:

 Kent Max Magelund, borgmester og spidskandidat

 Niels-Henrik Hansen, formand for fællesledelsen

 Hvis der sker ændringer, vil dette blive meldt direkte ud til de anmeldte kandidater, og det er derfor også af denne grund vigtigt at disse afleverer en mail adresse de kan kontaktes på,