Brøndby Strand

Bestyrelsen og valgperiode.

Formand

Michael Buch-Barnes

På valg år 2022

 hulli.mbb @ gmail.com

Næstformand

Maria Andersen.

 På valg år 2023

mariahegelundandersen @ hotmail.com

Kasserer Arno Hurup Christiansen På valg år 2023

ahc @ brondby.dk

Bestyrelsesmedlem Beate Frederichsen På valg år 2023

beatefrederichsen @ gmail.com

Bestyrelsesmedlem Erling Frederichsen På valg år 2022 efrederichsen @ gmail.com
Bestyrelsesmedlem Erik Petersen På valg år 2022  bbek@privet.dk
Bestyrelsesmedlem Finn Andersen På valg år 2022 finnoglilian @ lundens.net
Bestyrelsesmedlem Syed Bukhari På valg år 2023 aejazbukhari @ hotmail.com
Bestyrelsesmedlem Mahmut Erdem På valg år 2022 mamgawesti @ hotmail.com
1. Bestyrelsessuppleant Hans Larsen På valg år 2022 hans.larsen @ 3f.dk
2. Bestyrelsessuppleant Harum Muharemovic  På valg år 2022 h-arun@live.dk
3. Bestyrelsessuppleant Vakant På valg år 2022  
Revisor for 2 år Ludvig Blomberg På valg år 2023 l.blomberg @ mail.dk
Revisor for 2 år Camilla Lassen På valg år 2023 camilla2660 @ gmail.com

Kongresdelegeret

Formanden, herefter en fra BST    
Folketingskandidat Mattias Tesfaye    
Regionsrådskandidat Erdals Colak