Mødet

Mødet
Der afholdes bestyrelsesmøde den 2. mandag i hver måned - undtagen juli.
Mødet begynder kl. 19.00 og er åben for medlemmer.

Møderne afholdes som udgangspunkt i partilokalerne Brøndbyvester Stræde 3.