De blev valgt 2017

De blev valgt 2017

Borgmester
Kent Max Magelund
20 13 48 61
kenma @ brondby.dk

Personlige stemmer 3116
•  Borgmester i Brøndby, hvor jeg har boet næsten hele mit liv
•  Gift med Suzanne og har tilsammen 6 voksne børn
•  Før jeg blev borgmester, arbejdede jeg som dansk- og idrætslærer på 10.kl. skolen, UCN, samt idrætskonsulent i Brøndby Kommune. 
•  Har gennemført 12 Ironman, 51 maratonløb og var desuden den første dansker, der gennemførte de 6 største maratonløb i verden 

Der skal være lige muligheder for alle. Alle Brøndbys børn skal have en god og tryg opvækst, uanset baggrund. Derfor tidlig indsats allerede i dagtilbuddene både sprogligt, socialt og kulturelt.

Uddannelse til alle unge. Alle unge skal gøres uddannelsesparate, tage en ungdomsuddannelse og gerne en erhvervsuddannelse. Der skal være tiltag, så vi får alle med uanset kultur. Uddannelse er fundamentet for et godt liv.  

Det skal være trygt og rart at blive gammel i Brøndby! Vi skal sørge for livskvalitet og den nødvendige hjælp til vores ældre medborgere – på rette tidspunkt.  

Et stærkt foreningsliv. Brøndby er kendt langt ud over kommunegrænsen for vores foreningsliv. Jeg vil styrke vores Brøndby DNA - vores foreningsliv - som består af frivillighed, mangfoldighed og fællesskab. Vores borgere skal have de bedste vilkår og muligheder for et sundt og socialt fællesskab!

   

Syed Aejaz Haider Bukhari

Personlige stemmer 565

52 år, procesoperatør, førtidspensionist.

Universitets uddannelse fra Pakistan og uddannede procesoperatør i Danmark. Arbejdede bl.a. i social og sundhedssektoren og i særdeleshed i medicinalbranchen. Førtidspensioneret pga. en arbejdsskade. Frivillig underviser børn og unge i Brøndby Strand.

Mærkesager: Bedre skolegang. Værdigfuld alderdom. Et trygt samfund uden diskrimination.

  

Michael Buch Barnes
43 73 09 74 
40 94 10 41
mbb @ brondby.dk 
www.michaelbuchbarnes.dk.

Personlige stemmer 360
Politiske erfaring: Jeg har siddet i byrådet i Brøndby siden 2001 og føler, at jeg med min nuværende erfaring inden for det politiske arbejde og med indsigt i en række igangværende og projekterede kommunale opgaver også i den kommende valgperiode vil kunne udrette et godt stykke arbejde for at nå de mål, som jeg sammen med den socialdemokratiske gruppe og de tre partiforeninger har været med til at formulere i vort valgprogram.

Jeg er oprindeligt uddannet maskinarbejder, men har siden uddannet mig indenfor kontor med administration som speciale og er 56 år.Til dagligt er jeg ansat i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring ATP som kontormedarbejder. Ved siden af mit arbejde deltager jeg i mange aktiviteter på forskellige faglige niveauer.

Mærkesager:

”VIDEREUDVIKLING AF SPORTSBYEN”

”FLERE UNGDOMSBOLIGER I BRØNDBY”

”UDBYGNING AF VELFÆRDSTEKNOLOGIEN I HJEMMEPLEJEN/ÆLDRECENTRENE”

”FOKUS PÅ TRIVSLEN I KOMMUNENS SKOLER OG DAGINSTITUTIONER”

Tillidsposter:

Formand for idræts-fritidsudvalget. Medlem af kulturudvalget. Medlem af bevillingsnævnet. Medlem af Repræsentantskabet for Hovedstadsregionens Naturgas I/S (HNM Naturgas I/S) Bestyrelsen for Boligorganisationen Nygårdsparken

 

Harun Muharemovic

Personlige stemmer 327
Jeg stillede op til Kommunalvalget i 2017, fordi jeg tror på, at jeg kan være med til at gøre vores dejlige kommune endnu bedre. 


Resultatet af mange måneders arbejde blev, at jeg blev valgt. Tak for det – det er en stor ære! 

Nu starter arbejdet for at få mine mærkesager om en styrket folkeskole, flere ungdomsboliger og et bredere idræts- og fritidsliv.

Til daglig studerer jeg jura på Københavns Universitet og jeg underviser karate i den lokale karateklub i Brøndby Strand. Jeg har været politisk aktiv i 5 år i DSU og Socialdemokratiet. I DSU har jeg været formand i DSU Hvidovre-Brøndby, medlem af Hovedbestyrelsen og i dag sidder jeg som formand for DSU’s Internationale Udvalg. 

Jeg er medlem af Børneudvalget, Idræts- og fritidsudvalget og medlem af Ungdomsskolens Bestyrelse. 
  

Finn Andersen

Personlige stemmer 299
Jeg stillede op til kommunevalget 17 fordi jeg brænder for Brøndby.
Jeg er opvokset i Brøndby og har altid været en aktiv del af byen.
Jeg har været med i hele opbygningen af Brøndby IF, dels som ungdoms og senere som næstformand i mere end 45 år.
Jeg har været i Brøndby Hallen i alt i 27 år heraf som direktør i de sidste 20 år. Jeg gik på pension i 2014
Brøndby - skal forsat være en by vi er stolte af.
EN BY - der tager sig godt af borgere der har brug for
hjælp og en ekstra hånd.
EN BY - med klare prioriteringer af børn, velfærd, byudvikling,sport og kultur.
Vi skal samarbejde –
Jeg vil med den store erfaring jeg besidder fra min erhvervsmæssige aktive karriere og foreningsleder på højeste niveau igennem mange år, gå ind i den socialdemokratiske gruppe, som en positiv medspiller og deltage aktivt i de dialoger og opgaver vi bliver stillet overfor. Jeg vil arbejde målrettet for mine mærkesager og gå forrest for et bredt samarbejde i gruppen og kommunalbestyrelsen, så vi skaber
de bedste resultater for DIG som borger i BRØNDBY. Tillykke med sejren.
23 kandidater gik til valg med sloganet – SAMMEN OM BRØNDBY – vi viste med et flotte resultat som blev opnået, at fællesskab og sammenhold giver resultat.Jeg er sikker på, at dette sammenhold vil vi kunne tage med ind i gruppelokalet og udvikle til gavn for socialdemokratiet i Brøndby.

 

Hajg Arakel Diran Zanazanian
hajgzanazanian.dk

 

Personlige stemmer 258
Hajg Zanazanian - Socialrådgiver 
Kommunalbestyrelsesmedlem Brøndby (S)
1. Viceborgmester
Formand Børne/ungeudvalget
Medlem Social & Sundhedsudvalget
Medlem Kulturudvalget

Tak til alle de mange der har stemt på partiet og på mig personligt. Jeg skal nu igang med min 2. periode og denne gang, som 1. Viceborgmester. Derudover er jeg formand for Børne/unge udvalget, medlem af Social & Sundhedsudvalget samt Kulturudvalget mm.

Til dagligt er jeg uddannet socialrådgiver og har senest arbejdet i et jobcenter. Nu er jeg ansat på en skole i Ishøj kommune. Ellers er jeg frivillig fodboldtræner i Brøndby IF og formand for KONTRA - Brøndbys KulturKlub, som fornyligt arrangerede Torvedag Brøndby 2017.

ARBEJDER FOR FÆLLESSKAB:

- Flere unge skal sikres en god fremtid

- Tryghed for børnefamilierne

- Flere jobs og opkvalificering

 

Mette Aabrink

Personlige stemmer 220
Jeg er 63 år, netop gået på pension fra min stilling som personalechef på Amager og Hvidovre Hospital. Formand for Brøndby Kunstforening og vinterbader.
Medlem af Teknik og Miljøudvalg og BeskæftigelsesudvalgPolitiske
interesseområder: miljø, byudvikling, foreningsliv, børn og unge, uddannelse og beskæftigelse.

 

Franz Hansen
43 45 09 50
fha @ brondby.dk

Personlige stemmer 201

72 år, pensionist

Uddannet klejnsmed,

36 år i kommunalbestyrelsen.

Medlem af Økonomiudvalget, formand for beskæftigelsesudvalget, Vestforbrændingen.

Taxanævnet og Lejerbos Organisationsbestyrelse.

Vil arbejde for at alle unge får en god opvækst og uddannelse – få flere i job.

Målet for mig er at skabe trykhed for alle i kommunen og præge udviklingen.

 

Mahmut Erdem
43 53 62 65
mae @ brondby.dk

Personlige stemmer 198

67 år, chauffør.

Vores arbejde i kommende periode kræver en særlig indsats, og det er svært at prioritere.

 

Alligevel vil jeg fokusere på to vigtige områder:

At der er behov for en ekstra indsats for at forbedre Brøndbys image.

Et værested for kvinder med forskellige kulturer for at nedbryde fordomme og opbygge forståelse.

 

Arno Hurup Christiansen
43 73 57 59
ahc @ brondby.dk

Personlige stemmer 162

65 år, tømrer.

Har været medlem af kommunalbestyrelsen siden 1994. Viceborgmester, medlem af Økonomiudvalget, samt formand for Børneudvalget.

Mit faglige og politiske engagement, har altid været i Socialdemokratiet, jeg vil fortsat arbejde for, at fremme livskvaliteten, for alle Brøndbys borger - unge som ældre!

Udvikling-Trivsel-Tryghed, skal være værdier, i mit politiske arbejde.

www.arnohurup.dk

  

Per Jensen
43 29 10 34
perje @ brondby.dk
http://www.stempåper.dk/


Personlige stemmer
144
Civil status:
Født 1960. Gift med Jeanett. To børn: Christian (f. 1993) og Christine (f. 1996). Bosiddende i Brøndbyvester. Arbejder som administrationschef ved Håndbold Region Øst i Idrættens Hus.
Uddannelse:
Realeksamen 1977 - Matematisk-Samfundsfaglig studentereksamen 1980 – Sergent ved Militærpolitiet 1981 - Officersuddannelse ved Redningsberedskabet 1988 - Voksen Pædagogik på Roskilde Universitetscenter 1997 – og masser af kurser under hele forløbet.
Job:
Har været i job konstant siden jeg som 9-årig fik en avisrute i Vejen. Først som avisbud frem til jeg blev 17 år. Derefter i studietiden som ferie og weekendarbejder ved COOP’s centrallager i Vejen. Efter studietiden aftjent værnepligt ved først Livgarden og derefter Militærpolitiet. 1½ år ved Militærpolitiet ved FN-enheden på Cypern fra maj 1982 til november 1983. Officersgrunduddannelse ved Redningsberedskabet fra januar 1984 til februar 1988.
Funktioner som uddannelsesleder, uddannelseschef, souschef, projektleder og faglærer ved Statens Redningsberedskab fra 1. marts 1988 til 31. juli 2000 og fra maj 2004 til ult. august 2006.
Brandchef ved Vestegnens Brandvæsen I/S fra 1. august 2000 til 30. april 2004.
Administrationschef ved Sjællands Håndbold Forbund (fra 1. januar 2011 ændret til Håndbold Region Øst) fra 1. september 2006 til d.d.
Politik:
Formand for Socialdemokratiet Brøndbyvester Partiforening.
Opnåede valg til Kommunalbestyrelsen i 2013 og genvalg i 2017.
Formand for Social- og Sundhedsudvalget fra oktober 2015 til d.d.
Formand for Bevillingsnævnet fra 1. januar 2014 til d.d.
Medlem af Kulturudvalget, Handicaprådet, Folkeoplysningsudvalget og Brøndby Hallens Bestyrelse. Den kommunale repræsentant i Skolebestyrelsen ved Brøndbyøster Skole.

Min politiske mærkesag er – Brøndby. Jeg synes selv, jeg er en politiker, der kan og vil og som er det med hjertet.
Læs mere på www.stempåper.dk, mød mig på Facebook, send mig en mail perje @ brondby.dk 
eller endnu bedre: Kontakt mig personligt.