De blev valgt 2021

De blev valgt 2021

Borgmester
Kent Max Magelund
20 13 48 61
kenma @ brondby.dk

Personlige stemmer 2499
Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen fra 2009. Jeg har boet i Brøndby siden 1956. Tidligere lærer på Lindelundsskolen i 17 år fra 1978 – og var med til at starte UCN 10. kl. skolen op i 1995, hvor jeg var til 22/11 – 2015, hvor jeg blev konstitueret som borgmester af Ib Terp – og endelig rigtig borgmester 1/3 – 2016! Jeg går nu i gang med min 3. periode som Borgmester! Unge og uddannelse har selvfølgelig fyldt rigtig meget i mit liv qva mit liv som lærer – et fantastisk dejligt job! Desuden har sporten fyldt hele mit liv fra jeg spillede fodbold i Brøndby IF som 5 årig – til cykelrytter på højeste plan i Brøndby CC. Siden har triathlon fyldt – og fylder stadig meget i mit liv, først som aktiv, senere 23 år i bestyrelsen, som medstifter af Dansk Triathlon Forbund i 1984 – samt formand i 15 år!
Mit politiske liv har selvfølgelig også været præget at mit lærerjob, samt sporten - da jeg har et udpræget Brøndby DNA, hvor fællesskab, sammenhold og et godt idrætsliv betyder så meget for mig også den dag i dag. Ellers er samarbejde, trivsel, et positivt og åbent sind samt en god dialog rigtig vigtig for mig i mit politiske liv både i forhold til både mine politiske kolleger og borgere!
Tillidsposter:
Borgmester fra 1/3 – 2016
Næstformand i bestyrelsen i HOFOR a/s, samt Vand og spildevand
Næstformand i kredsrådet i Vestegnens Politi
Formand for Brøndby Hallen
Bestyrelsesmedlem i SOSU H  

Maja Højgaard

Personlige stemmer 646
Jeg blev viceborgmester ved valget i 2021, formand for Social og Sundehedsudvalget og medlem af økonomiudvalget. Tidligere har jeg siddet i regionsrådet og været initiativtager eller tovholder for en bred pallette af græsrodsaktivisme. Jeg er socialDemokrat med stort D. Derfor er jeg optaget af hvordan vi får styrket den politiske debat. Både blandt medlemmerne i vores parti, men også i Brøndby generelt. Jeg er utrolig stolt af Brøndby Kommune og det er jeg aldrig bleg for at fortælle resten af verden om. Privat har jeg været læge siden 2015 og især arbejdet med kirurgi.  

Syed Aejaz Haider Bukhari

Personlige stemmer 473

 

 

Anette Pilmark

Personlige stemmer 392
Jeg stillede op for første gang til Kommunalvalget i 2021, og jeg er utrolig glad for per 1. januar 2022 at tiltræde posten som formand for Børneudvalget og medlem af Kulturudvalget.
Børn er vores vigtigste ressource, så for mig er netop det udvalg et af de allervigtigste. Vi skal sikre, at den lokale folkeskole rummer alle børn, og vi skal have flere unge igennem en ungdomsuddannelse, så de får det bedste fundament for deres voksenliv. Kulturen er det, som binder os sammen, og vi skal styrke kulturen via fællesskabet med arrangementer, netværk og fritidstilbud til alle borgere i alle aldre. Tak for jeres tillid, jeg glæder mig til at trække i arbejdstøjet for de næste 4 år.
Tillidsposter:
Formand for Børneudvalget

Medlem af Kulturudvalget
Medlem af Handicaprådet
Medlem af FGU Vestegnen 

Michael Buch-Barnes
43 73 09 74 
40 94 10 41
mbb @ brondby.dk 
www.michaelbuchbarnes.dk.

Personlige stemmer 370
Jeg har siddet i byrådet i Brøndby siden 2001 og føler, at jeg med min nuværende erfaring inden for det politiske arbejde og med indsigt i en række igangværende og projekterede kommunale opgaver vil kunne udrette et godt stykke arbejde for at nå de mål, som jeg sammen med den socialdemokratiske gruppe og de tre partiforeninger har været med til at formulere i vort valgprogram for den nye valgperiode.
Tillidsposter:
Formand for idræts- og fritidsudvalget

Medlem af kulturudvalget
Medlem af bevillingsnævnet
Medlem af SSP-udvalget
Medlem af folkeoplysningsudvalget.
Medlem af bevillingsnævnet
Stedfortræder i I/S Vestbadet. 

Hajg Arakel Diran Zanazanian

 

Personlige stemmer 367
Tak for at have fået muligheden for at være en del af kommunalbestyrelsen i min 3. periode og nu som formand for beskæftigelsesudvalget og repræsentant for byens yngre generation.
Som socialdemokrat er det en kæmpe ære, at kunne bidrage positivt til udvikling af beskæftigelsesområdet og sikre flere borgere på arbejdsmarkedet og i uddannelse.
Brøndby har været mit hjem hele livet og hvor jeg stadig er aktiv i foreningslivet som frivillig fodboldtræner i Brøndby IF og stifter af KONTRA - Brøndbys KulturKlub, samt i en række sociale foreninger.
Hvis du vil vide mere eller komme i kontakt med mig, kan du også finde oplysninger på min hjemmeside eller facebook.
Hjemmeside:https://stemhajg.dk/
E-mail:Hazan@brondby.dk
Tlf: 27580087

Finn Andersen

Personlige stemmer 267
Jeg har siddet i kommunalbestyrelsen fra 2017. Jeg har boet i Brøndby siden 1958. Inspektør og Direktør i Brøndby Hallen i 27 år. Gået på pension i 2014.Jeg har altid været en aktiv del af foreningslivet i Brøndby IF.
Vi skal samarbejde – Jeg vil forsat arbejde målrettet for mine og gruppens politiske mærkesager – og gå forrest for et bredt samarbejde i Kommunalbestyrelsen, således vi skaber de bedste resultater for DIG som Borger i BRØNDBY.
Tillidsposter.
Formand for Teknik & Miljøudvalget. Medlem i Beskæftigelsesudvalget. Medlem i Styregruppen for Fremtidens Brøndby Strand. Medlem af Bestyrelsen i BIOFOS og i repræsentantskabet for Trafikselskabet Movia.

Harun Muharemovic

Personlige stemmer 263

 

 

Mahmut Erdem
43 53 62 65
mae @ brondby.dk

Personlige stemmer 211

 

 

Franz Hansen
43 45 09 50
fha @ brondby.dk

Personlige stemmer 136

 

  

Arno Hurup Christiansen
43 73 57 59
ahc @ brondby.dk


Personlige stemmer
113